Door het festivalterrein te betreden ga je akkoord met onze huisregels.

 • Wanneer je je niet houdt aan deze huisregels en/of de aanwijzingen van medewerkers en beveiliging, kun je van het terrein verwijderd worden.
 • Volg de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie op. Dit voor je eigen veiligheid en die van anderen. Ook op dit festivalterrein is de Nederlandse wetgeving van kracht.
 • Drugs, wapens, glaswerk, blik en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurd door de organisatie en is leidend.
 • Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.
 • Racistische, seksistische, intimiderende, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.
 • De organisatie kan personen de toegang weigeren.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade als gevolg van bezoek aan het festival.
 • Wildplassen is verboden, net als klimmen in objecten en bomen.
 • Geen alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar.
 • Het meenemen van eigen consumpties is niet toegestaan, met uitzondering van een flesje water (max. 0,5L), babyvoeding en dieetvoeding.
 • Door betreden van het terrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s / reportages te gebruiken voor publicatiedoeleinden.
 • Professionele camera-apparatuur is op het festivalterrein niet toegestaan, tenzij daar toestemming voor is gegeven door de organisatie middels een accreditatie. Accreditatie aanvragen kunnen ingediend worden via info@fcamersfoort.com.
 • Flyeren is verboden, net als sampling en verkoop / handel van wat dan ook, tenzij anders overeengekomen met de organisatie.
 • Op het festivalterrein gekochte alcoholische consumpties mogen niet het festivalterrein af, let op de politie controleert hier op!
 • Respecteer je medebezoeker.